Pulmaton Valvomo WMS

Store, Welmu, Tabletti tai Vemssi, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Pulmaton Valvomo WMS on ketterä varastonhallintajärjestelmä, joka integroidaan käytössänne olevaan toiminnanohjausjärjestelmään.
Selainpohjainen käyttöliittymä mahdollistaa käytön perustyöasemalla, tabletilla, tiedonkeruulaitteella tai tarvittaessa vaikka puhelimella.

Mitä Valvomo WMS:llä tehdään?

  • kerätään ja pakataan
  • vastaanotetaan ja hyllytetään
  • inventoidaan
  • valmistetaan

Toiminnallisuus rakentuu optimaalisesti rakennetuista työjonoista, joita käyttämällä varastossa työskentely on tehokasta.
Tuote- ja hyllypaikkojen tunnistus perustuu viivakoodeihin, mutta järjestelmää voidaan käyttää myös ilman niitä.
Valvomo WMS sisältää valmiit integraatiot yleisimpiin varastoautomaatteihin. Valvomo on integroitavissa myös nShift- tai Cargoson-kuljetustenhallintajärjestelmään.

Mitä Valvomo WMS:n käytöllä saavutetaan?

  • varastotoimintojen oikea-aikaisuus (ajallaan tapahtuvat toimitukset)
  • varastotoimintojen tarkkuus (keräilyvirheiden minimointi)
  • varastotoimintojen tehokkuus (pienentyvä henkilöresurssin tarve)

Esimerkki todellisesta elämästä: Yrityksessä otettiin käyttöön Valvomo WMS. Mikään muu ei muuttunut. Kun ennen käyttöönottoa myöhässä olevien rivien määrä oli 32% toimitetuista, putosi käyttöönoton jälkeen niiden osuus merkittävästi ja varastosta johtuvien myöhästymisien osuus on nykyisin 0.