Ratkaisumme


Pulmaton Valvomo WMS

Pulmaton Valvomo WMS on ketterä, asiakaskohtaisesti sovitettava varastonhallinnan järjestelmä, joka integroidaan käytössänne olevaan toiminnanohjaus­järjestelmään.

Toimitusten hallinta

Yrityksissä on usein toimitusvarmuus­ongelmia. Pulmaton tarjoaa ratkaisuja yhdistämällä järjestelmiä ja automatisoimalla tiedonkeruuta.

Tiedonvälitys

Pulmaton tarjoaa sähköistä tiedonvälitysportaalia, joka osaa lukea mistä tahansa järjestelmästä tietoa ja viedä sen lähes mihin tahansa järjestelmään.

Räätälöidyt ratkaisut


Pulmaton suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asiakaskohtaisesti alusta saakka räätälöityjä sähköisiä palveluja.

Tekniikoista

Ohjelmistoissamme hyödynnämme uutta, mutta jo luotettavaksi havaittua teknologiaa. Käytettävät teknologiat valitsemme aina kunkin projektin tarpeiden mukaisesti.

Suuressa osassa ratkaisuista käytämme Ruby on Rails -ohjelmistokehystä, joka mahdollistaa tehokkaan ja ketterän ohjelmistokehitysprosessin ilman turhia välivaiheita. Ohjelman datakerrokseen voimme valita niin SQL- kuin NoSQL-tietokannankin, riippuen säilytettävän tiedon olemuksesta sekä sen käyttötarpeista. Ohjelmiston käyttöliittymä voi olla integroitu tai se voi olla kokonaan ohjelmalogiikasta ja tietokannasta erotettu.

Ohjelmistojen asennus onnistuu yhtä lailla pilvipalveluihin kuin virtuaalipalvelimillekin. Pilvipalvelut ovat erityisen vaivaton ratkaisu myös asiakkaallemme silloin, kun omaa erillistä IT-osastoa ei yrityksessä ole.